Načítání...
 
info@zsmladeze.cz
tel.: 515 224 765
Základní škola, Znojmo, Mládeže 3,
příspěvková organizace
Vedeme žáky k zájmu o sport, jazyky a hudbu.
 

Aktuality

Úvod > Aktuality > Zápis do 1.tříd

Zápis do 1.tříd

Zveřejněno 1.4.2019 10:10 - Mgr. Romana Loydová - Přečteno: 2944×

 

6.dubna 2019 od 8.00 do 11.00 proběhne na ZŠ Mládeže zápis budoucích prvňáčků

v budově na ulici Vrchlického - vchod z ulice Smetanova.

S sebou: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, pokud mělo dítě odklad – rozhodnutí o odkladu

 

K zápisu pro školní rok 2019/2020 je povinen zákonný zástupce přihlásit

dítě narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013

 

Nabízíme

- individuální přístup a přátelskou atmosféru

- rozvoj nadání vašich dětí

- výuku Aj od 1.třídy

- v matematice výuku s prvky prof. Hejného - jako kroužek

- pro zájemce plavání již od 1. třídy s plaveckou školou AQUA START Znojmo

- hudební a dramatické kroužky

- školní družinu se širokým zaměřením kroužků - plavání, pohybové, výtvarný,bruslení,logopedický

- poradenské služby speciálního pedagoga a školního psychologa

- výuku pomocí nejmodernější techniky - tablety, tabule Smart, PC

- pro sportovně nadané děti pohybové kroužky a florbal

- od 6.ročníku : -třídu se sportovním zaměřením -  fotbal, florbal, atletika, další individuální sporty

                         - třídu s rozvojem jazykovědných a přírodovědných dovedností

- výuku druhého cizího jazyka od 6.třídy

- lyžařské výcviky pro 1. i 2.st., školu v přírodě, výuku plavání, poznávací jazykové zájezdy, divadelní představení, exkurze

- úzce spolupracujeme s Dyjavánkem a Country skupinou Zuzana, 1.SC fotbal , TJ florbal a TJ plavání

 

Velmi si vážíme  spolupráce s rodiči a vítáme podnětné náměty k činnosti školy.

 

Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat 3 první  třídy s maximálním počtem 25 žáků ve třídě. Max. tedy 75 žáků.

 

Pokud bude počet přihlášených žáků vyšší než dovoluje kapacita, při přijímání se budeme řídit těmito kritérii:

1. Trvalé bydliště ve spádovém obvodě školy (Obecně závazná vyhláška Města Znojma  č. 1/2016)

2. Trvalé bydliště v jiných obvodech města Znojma

3. Trvalé bydliště v jiné obci

 

V rámci každého kritéria budou platit následující hlediska:

 

1. Přihlašované dítě má ve škole sourozence

2. Děti zaměstnanců školy

3. Pořadové číslo dítěte u zápisu

 

Možnost udělení odkladu školní docházky:

1.     Pokud zákonný zástupce uvažuje o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, podá u zápisu žádost (formulář bude k dispozici)

2.     Doloží souhlasná stanoviska školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa,

3.     Ředitel školy rozhodne ve správním řízení o udělení/neudělení odkladu.

Odklad povinné školní docházky

            Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů upravuje otázku odkladu v paragrafu č. 37

1.       Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, může ředitel školy udělit odklad o jeden školní rok.

2.       Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

3.       Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

4.       Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

5.       Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního         pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

6.       Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce dítěte o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

7.       Následující školní rok se dítě opět dostaví k zápisu.

 

Pro žáky, kteří měli ve školním roce 2018/2019 odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.

 

Do 14 -ti dnů od zápisu zákonný zástupce dostane výzvu k podepsání Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Těšíme se na Vás smiley

 

Školské obvody základních škol najdete ZDE

 

 

Nahoru

Komentáře

Žádný příspěvek.Nahoru
Partne?i
 
Z?izovatel
 


www.1scznojmo.czwww.msmt.cz


www.strojirny.cz

 www.laufen.cz
 

www.datalife.cz

 

    

Patchworkový klub Znojmo

M?sto Znojmo
www.znojmocity.cz

http://www.fraus.cz/foto/1069.jpg

www.fraus.cz

 

www.zkouskypark.cz

 

www.cedu.cz
 

http://www.vodarenska.cz/


www.avmedia.cz

 

www.esfcr.cz

 

http://deti.mensa.cz


www.veskole.cz

 

 

Elektrokov,a.s. Znojmo

 

AŠSK-Centrum sportu