Načítání...
 
info@zsmladeze.cz
tel.: 515 224 765
Základní škola, Znojmo, Mládeže 3,
příspěvková organizace
Vedeme žáky k zájmu o sport, jazyky a hudbu.
 

Školní řád

Dokumenty

 

Dokumenty

 

Koncepce rozvoje školy ZŠ, Znojmo, Mládeže 3
Školní řád 
Plán práce 
Školní vzdělávací program ZŠ, Znojmo, Mládeže 3
Školní vzdělávací program - úvod
Výroční zpráva Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 2012-13
Výroční zpráva Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 2013-14
Výroční zpráva Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 2014-15
Výroční zpráva Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, 2015-2016
Výroční zpráva Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, 2016-2017
Výroční zpráva Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, 2017-2018
Výroční zpráva Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, 2018-2019
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Vnitřní řád školní družiny
ŠVP školní družiny při ZŠ, Znojmo, Mládeže 3
Kriteria do sportovní třídy
Školní poradenské pracoviště
Směrnice školní družiny-platba
Směrnice školní jídelny
Provoz školy ve školním roce 2020-21 vzhledem ke Covid-19

 

 

Formuláře

 

Přihláška ke stravování ve školní jídelně
Přihlášení dítěte do školní družiny
Žádost o vydání duplikátu žákovské knížky
Žádost o přestup z jiné školy
Závazné prohlášení rodičů
Oznámení předem známé absence - rodinné důvody
Žádost o odchod žáka ze školy během vyučování
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1.ročníku ZŠ
Žádost o odklad školní docházky
Odhlášení žáka ze ZŠ
Odhlášení žáka ze školní družiny
Mimořádný odchod ze školní družiny
Žádost o uvolnění z vyučování - zdravotní  důvody
Žádost o uvolnění z vyučování - trénink

 

 

Ostatní

 

Potřeby do výtvarné výchovy 6.-9. ročník

 

 
 
 
 
 
 

Nahoru
Partneři
 
Zřizovatel
 


www.1scznojmo.czwww.msmt.cz


www.strojirny.cz

 www.laufen.cz
 

www.datalife.cz

 

    

Patchworkový klub Znojmo

M?sto Znojmo
www.znojmocity.cz

http://www.fraus.cz/foto/1069.jpg

www.fraus.cz

 

www.zkouskypark.cz

 

www.cedu.cz
 

http://www.vodarenska.cz/


www.avmedia.cz

 

www.esfcr.cz

 

http://deti.mensa.cz


www.veskole.cz

 

 

Elektrokov,a.s. Znojmo

 

AŠSK-Centrum sportu