Zobrazit navigaci

Školní parlament

Školní parlament je diskusní fórum školy, ve kterém se žáci mohou vyjádřit k záležitostem týkajícím se naší školy. V žákovském parlamentu jsou zastoupeni žáci 4 .– 9. tříd. V každé třídě jsou zvoleni 2 zástupci. Tito zástupci zaznamenávají připomínky a nápady svých spolužáků a poté je přednesou na schůzce parlamentu. Parlament zasedá pravidelně každých čtrnáct dní. Členové parlamentu informují své spolužáky a třídní učitele na třídnických hodinách. Řeší připomínky a požadavky žáků na život ve škole. Školní parlament je prostředníkem mezi žáky a vedením školy. Pomáhá při organizaci různých akcí pro žáky a rodiče. Za činnost parlamentu zodpovídají koordinátorky Mgr. Hana Schwarzová a Mgr. Michaela Stehlíková.

Termíny schůzek školního parlamentu:

  • 23.5.2022
  • 6.6.2022
  • 20.6.2022