Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Školní družina

Vážení rodiče,
školní družina je součástí ZŠ, Znojmo, Mládeže 3 a nachází v budově Vrchlického 1. Kapacita je 180 dětí. Školní družina má 6 oddělení a je určena žákům nižších ročníků I. stupně. Školní družina zajišťuje dětem odpočinek, relaxaci a smysluplné využití volného času. Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní, rekreační, odpočinkové a společenskovědní výchovy.

Školní družina nabízí mimo běžných výchovně-vzdělávacích aktivit:

bruslení, logopedickou prevenci, zábavné vyrábění, výtvarnou školičku pro starší i mladší děti a dramatický a počítačový zájmový útvar.   Pro zpestření jsou pro děti během roku připravované celodružinové akce např. karneval, celodružinová tvoření, Dopravní odpoledne, Odpoledne plné her a další.

Provoz školní družiny:

  • PO, ST 6.00 - 17.00 hodin 
  • ÚT, ČT, PÁ 6.00 - 16.30 hodin

Vchod do školní družiny 

  • ze Smetanovy ulice -  ranní ŠD do půl osmé a odpolední ŠD
  • z ulice Vrchlického - před vyučováním a po vyučování

K vyzvedávání dětí slouží videotelefony.

Vnitřní řád ŠD a ŠVP ŠD jsou veřejně přístupné v budově školy a na webových stránkách školy. Přijímání žáků do školní družiny není nárokové. Přednost mají žáci nižších ročníků, žáci zaměstnaných zákonných zástupců a žáci dojíždějící. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Do školní družiny budou žáci přijímáni pouze na základě řádně vyplněné a podepsané přihlášky. Přihlášku do školní družiny zde.

Od 1.9. 2020 dochází ke změně úplaty za školní družinu na 200,- Kč měsíčně. Úplata viz. Vnitřní řád ŠD a Směrnice k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činí příspěvek 200,- Kč měsíčně na jednoho žáka. Úhrada se provádí na začátku školního roku (září) jednorázově 2000,- Kč nebo pololetně (září, únor) 2x 1000,- Kč nebo 200,- Kč měsíčně na účet do Školní pokladny. Platba se provádí předem. Použijte variabilní a specifický symbol na základě Vaší na účet do Školní pokladny. č.účtu pro Školní pokladnu: 222129360/0600 Platí pro rodiče žáků 1.ročníku. - platbu proveďte až po odsouhlasení třídním učitelem. Snížení nebo prominutí úplaty – informace u vedoucí vychovatelky.

Stravování Stravování si zařizují rodiče, zajistí včasné zaplacení obědů. Prázdniny automaticky odhlašuje jídelna. Odhlášení obědů po dobu nemoci zařizují rodiče osobně nebo telefonicky.