Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Projekty


Recyklohraní

Naše škola je zapojena v projektu RECYKLOHRANÍ, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Ve školním roce 2013/14 se zapojili žáci 5.C s p. uč. M. Přibylovou do projektu Recyklohraní a vytvořili vlajky s tematikou recyklace odpadů a sběru elektrozařízení. Přesně v Den stromů se s vlajkou vyfotili a zapojili do soutěže tohoto projektu. Za získané body si zasloužili pěkné odměny. Např. lupu, freesbee a propisku. Na základě plnění různých aktivit škola získává body, za které si z katalogu vybírá odměny. V současné době máme na účtu 365 bodů.

Ekostopa

V loňském školním roce se naše škola zapojila do projektu EKOSTOPA školy. Cílem projektu bylo vypracování projektu a výpočet ekologické stopy školy v kalkulátoru. Díky kalkulátoru žáci zjislili, jak na tom naše škola v určitých oblastech spotřeby je a snažili se tento stav zlepšit. Naplánovali projekt zaměřený na úspory ve spotřebě přírodních zdrojů ve škole. Prostřednictvím této problematiky děti pronikly do otázek udržitelného rozvoje a naučily se praktickou dovednost projektového plánování a uvažování. Na projektu pracovali žáci 9.A třídy pod vedením p. uč. Ivy Nevěčné. A skutečně projekt dotáhli až do konce . Díky nim škola získala 20000,- , za které koupila regulační ventily na topení. Děkujeme.

Výzva č. 51

V rámci této výzvy se polovina našich pedagogů zúčastnila série školení zaměřené na práci s ICT technikou a Smart tabulemi. Díky této akci škola zdarma získala 16 tabletů a 4 notebooky. Tablety budou využívány při práci s našimi žáky.

Vzděláváme se společně 4

Projekt OP JAK je financován Evropskou unií. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky, vzdělávání pedagogických pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Digitalizujeme školu se společně 4

Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 

Projekt potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024 je spolufinancován Evropskou unií. Důvodem podpory je poskytnout zdravou a vyváženou stravu dětem, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací.